Контакт

Храм Празника Благовести Пресвете Богородице Идвор
Михајла Пупина 46, 26207 Идвор
Република Србија

Контакт Телефон и е-маил Парохије и Црквене Општине
+381 13 2101798
admin@hramblagovestenjaidvor.rs

Контакт телефон и е-маил Парохијског Свештеника
– јереј Ненад Радојчић –
+381 63 502855
nenadradojcic@yahoo.com

Comments are closed.